Badania USG

heading line

Ultrasonografia to badanie obrazowe pozwalające na wizualizację wewnętrznych narządów, ich rozmiaru i kształtu. To podstawowe narzędzie diagnostyczne, stosowane do oceny stanu zdrowia pacjenta W trakcie badania USG widoczne są także guzy, zmiany nowotworowe oraz w przypadku ciężarnych kobiet – płód.

Echo serca

heading line

Echokardiografia serca, znana również jako echo serca, jest badaniem obrazowym opartym na falach ultradźwiękowych, które pozwalają na wizualizację różnych elementów serca oraz ocenę pracy jego jam i zastawek. Jednym z głównych atutów tego badania jest jego wysokie bezpieczeństwo dla każdego pacjenta.

EKG

heading line

Elektrokardiogram, skrótowo zwany EKG, to rejestrowanie elektrycznej aktywności serca za pomocą elektrod przymocowanych do skóry na klatce piersiowej. Jest to procedura diagnostyczna, która umożliwia analizę rytmu i częstości akcji serca oraz jest przydatna do oceny ewentualnych zmian w sercu towarzyszących innym schorzeniom.

Próba wysiłkowa

heading line

Badanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, znane również jako EKG wysiłkowe, stosuje się w celu oceny zdolności serca do pracy i monitorowania ciśnienia krwi u osoby poddawanej fizycznemu wysiłkowi. Głównym celem jest wykrycie zmian w ukrwieniu serca oraz jego funkcji, które nie są widoczne podczas standardowego badania EKG w spoczynku.

Holter Ciśnieniowy

heading line

Holter ciśnieniowy, zwany także ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), to sposób na niemal całodobowe, bezinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi w tętnicach. Poprzez regularne pomiary w określonych odstępach czasu, umożliwia dokładną ocenę oraz nadzór nad leczeniem schorzeń układu krążenia, szczególnie nadciśnienia tętniczego.

Holter EKG

heading line

Holter EKG to procedura monitorowania elektrycznej aktywności serca, która trwa przez przynajmniej 24 godziny, a w niektórych sytuacjach nawet kilka dni. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu pracy serca, można analizować dynamiczne zmiany zachodzące w mięśniu sercowym i wykrywać ukryte nieprawidłowości, które są niewidoczne podczas badań EKG w spoczynku.

Spirometria

heading line

Spirometria, zwana także badaniem funkcji płuc, jest wykonywana w celu pomiaru ilości powietrza, jaką można wdychaćć i wydychać oraz oceny sposobu oddychania. To kluczowe badanie, umożliwiające szybką diagnozę w przypadku istotnych problemów z układem oddechowym.

Badania laboratoryjne

heading line

Scroll to Top