Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w ramach NFZ

heading line

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Pielęgniarka Środowiskowa

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 34.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 45 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Położna Środowiskowa

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Poradnia Pulmonologiczna – komercyjna

heading line

Poradnia dla dorosłych

Działem medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego – płuc, oskrzeli, opłucnej  u dorosłych.

W ramach wizyty wykonujemy badanie spirometryczne.

NASZ SPECJALISTA: Monika Czerwionke

CENA WIZYTY: 230 zł

Poradnia dla dzieci

Świadczenia w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia astmy i innych chorób alergicznych układu oddechowego oraz innych ostrych i przewlekłych schorzeń płuc i oskrzeli.

NASZ SPECJALISTA: Aleksandra Węgrzynowska

CENA WIZYTY: 200 zł

Poradnia Kardiologiczna – komercyjna

heading line

Specjalistyczna pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układy sercowo-naczyniowego. Istnieje możliwość wykonania badania Echo serca, założenia holtera EKG i holtera ciśnieniowego.

NASZ SPECJALISTA: Monika Olczyk

CENA WIZYTY: 200 zł

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej – komercyjna

heading line

Specjalistyczna pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia zniekształceń, uszkodzeń oraz wrodzonych lub nabytych schorzeń narządu ruchu, jak również urazów narządów ruchu (skręcenia, zwichnięcia, złamania). Możliwość wykonania zabiegów na miejscu, iniekcji a także wstrzyknięcia kwasów do stawu.Tylko osoby dorosłe.

NASZ SPECJALISTA: Michał Jastrząbek

CENA WIZYTY: 200 zł

Poradnia psychologiczna dla dzieci – komercyjna

heading line

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

NASZ SPECJALISTA: Paulina Nowogrodzka- Kleser

CENA WIZYTY: 150 zł

Poradnia chirurgii ogólnej, proktologiczna- komercyjna

 heading line

Profesjonalna pomoc zakresie chirurgii małoinwazyjnej, naczyniowej i urazowej. Zajmuje się również leczeniem żylaków, przewlekłej niewydolności żylnej i schorzeniami proktologicznymi.

NASZ SPECJALISTA: Jacek Pikulicki

CENA WIZYTY: 250 zł

 

Poradnia endokrynologiczna – komercyjna

heading line

Szeroki zakres diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych, andrologicznych oraz internistycznych.

NASZ SPECJALISTA: Małgorzata Dobrosielska- Serafin

CENA WIZYTY: 230 zł

Poradnia psychologiczna dla dorosłych – komercyjna

heading line

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla dorosłych.

NASZ SPECJALISTA: Ewa Zwolińska

CENA WIZYTY: 150 zł

Poradnia logopedyczna – komercyjna

heading line.

Profesjonalna pomoc w problemach związanych z wadami wymowy.

NASZ SPECJALISTA: Monika Kruszyńska

CENA WIZYTY: 150 zł

Scroll to Top